Projecten

Hieronder vindt u alle goedgekeurde collectieve projecten terug die door OVIS werden goedgekeurd, en dit zowel voor afgelopen als lopende projecten. 

© Maritiem Instituut Mercator

Innovatie Simulator Mercator

OVIS helpt de simulatorklas op het Maritiem Instituut Mercator, België's enige zeevisserijschool, uit te breiden en vernieuwen. Dit nieuwe materiaal stelt leerlingen in staat om complexe situaties in een veilige omgeving realistisch te simuleren.
© VLAM

Afzetbevordering: vis van bij ons

Via radiospots, workshops in horecascholen & een uitgekiend communicatieplan wil het VLAM in deze consumentencampagne seizoensgebonden vis, duurzame visserijpraktijken en sectorinnovatie promoten.

TIP-TOP

In TIP-TOP richt het ILVO zich op verder onderzoek en ontwikkeling van innovaties in de passieve visserij, door onder meer met licht, geluid en geurstoffen te experimenteren op commerciële doelsoorten.

Safetrawl

Safetrawl streeft een verhoging van de veiligheid op vissersvaartuigen na door de ontwikkeling van een innovatief stabiliteitsysteem dat kapseizingen en bijna-ongevallen hoopt te voorkomen via een continue meting van de hellingshoek.

Visserij Verduurzaamt: Strategie

Dit project beoogt een langetermijnstrategie te ontwikkelen om de markterkenning van de Belgische duurzaamheidserkenning “Visserij Verduurzaamt” te maximaliseren, met specifieke aandacht voor de noden van retail, horeca & vishandel.

Digivloot

Digivloot zal via de installatie van brandstofmeters op de hoofd- en hulpmotoren via een nulmeting voor de eerste maal in realtime en nauwkeurig het brandstofverbruik van het leeuwendeel van de Belgische vloot in kaart brengen.
Blue wave Blue wave Blue wave