Projecten

Visserij Verduurzaamt: Strategie

 

Projecttitel: Visserij Verduurzaamt: Strategie

Looptijd:  01/01/2024 tot 31/12/2024

Promotor: ILVO

Andere betrokken partijen: n.v.t.

Voorzien projectbedrag: 173.052,93 euro

Steunintensiteit: 100 %

Projectcode: OV22302

Contactpersoon: Els Vanderperren (els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be)

  • Type: OVIS-project
  • Status: In uitvoering

Blue wave Blue wave Blue wave

Samenvatting van het project

 

De verduurzaming van de visserijsector houdt niet op eenmaal de vis van boord is. Ook verderop in de keten neemt het belang van de herkomst en duurzaamheid van visserijproducten steeds meer toe. Het project “Strategie en Onderzoek voor het Maximaliseren van de Markttoegang van Visserij Verduurzaamt” legt zich daarom exclusief toe op het bevorderen van de duurzaamheid van visserijproducten eenmaal voorbij de veilklok. Dit deel staat dan ook los van het verduurzamingsproces aan boord.

Aan de hand van onder meer een haalbaarheidsstudie en een benchmarkvergelijking tussen verschillende duurzaamheidserkenningen wil het ILVO via dit project de krijtlijnen uitzetten om op langere termijn de markttoegang van de Belgische duurzaamheidserkenning “Visserij Verduurzaamt” te maximaliseren, met bijzondere aandacht voor de geloofwaardigheid, bijzonderheden en de beperkingen die eigen zijn aan de retail- en horecasector en de vishandel.

Daarom bestaat de ontwikkeling van deze strategische en duurzame visie voor een maximale markttoegang uit de volgende onderdelen:

  1. Enerzijds een haalbaarheidsstudie rond de markterkenning van Visserij Verduurzaamt. Dit onderdeel bestaat uit onder meer het uitwerken van verschillende toekomstscenario’s voor de markterkenning, het ontwikkelen van opleidings- en financieringsmodellen, de ontwikkeling van een communicatietoolbox, onderzoek naar innovatieve financieringsvormen en samenwerkingsmodellen. Het verlenen van professioneel advies in dit deel van de opdracht wordt via externe consultancy aan een specialist uitbesteed. Deze denkoefening moet dienen als basis voor de ontwikkeling een strategische visie over een langere termijn.
  2. Het tweede onderdeel van het project bestaat uit de uitvoering van een gedetailleerde benchmark tussen “Visserij Verduurzaamt” en het bekende “MSC-label voor duurzame visserijpraktijken”. In deze uitgebreide vergelijking wil men onder meer dieper ingaan op de gelijkenissen en verschillen van de indicatoren van beide instrumenten, voert men een doorlichting door van de verschillende duurzaamheidscriteria en gaat men na in welke mate indicatoren uit Visserij Verduurzaamt integreerbaar zijn in de bestaande duurzaamheidsbeoordelingen. Deze objectieve vergelijking maakt integraal deel uit van de haalbaarheidsstudie, en dient om retailers een antwoord te bieden op de vraag hoe Visserij Verduurzaamt en andere duurzaamheidsinitiatieven zich tot elkaar verhouden.

Meer info over de duurzaamheidserkenning Visserij Verduurzaamt kan u hier terugvinden.

Delen:
Blue wave Blue wave Blue wave