MISSIE & VISIE

MISSIE

OVIS is een financieel instrument die als vereniging wenst bij te dragen aan het realiseren van de transitie van de Belgische visserijsector richting een duurzaam visserijbeheer, duurzame visserij-ondernemingen en een veilige visserij. Dit wil het fonds bereiken door het financieel ondersteunen van wetenschappelijk verantwoorde collectieve projecten die inzetten op een verhoging van de duurzaamheids-, veiligheids- en innovatiegraad onder Belgische ondernemingen actief in de productie,  verwerking en afzet van visserij- en maricultuurproducten, in het bijzonder van kleine- en middelgrote ondernemingen.

VISIE

Bij OVIS streven we een toekomst na waarin het ondersteuningsfonds tegen 2030 fungeert als katalysator bij de verdere transformatie van de Belgische visserijsector. Via een intense keten-overspannende samenwerking en de betrokkenheid van gedreven onderzoekers, werknemers, ondernemers en andere deskundigen transformeren we de visserijsector tot een bloeiende maar duurzame industrie. Een industrie die wordt gekenmerkt door dynamische, veerkrachtige en financieel robuuste kmo’s op zowel de land- als zeezijde, die bovenal in hun activiteiten fungeren als hoeders van de zee en waken over haar rijkdommen.

Onder impuls van OVIS wordt binnen de Belgische visserij-industrie een nog sterkere nadruk gelegd op duurzaamheid, waarbij de sector een bewuste keuze maakt voor een energieneutralere en veiligere visserij met een minimale impact op het mariene ecosysteem. Daarnaast vinden op initiatief van het ondersteuningsfonds interne en externe innovaties vlot hun weg doorheen de hele visserijketen. Hierbij sijpelen via onderzoeksinstellingen, visserijonderwijs, en via ambitieuze ondernemingen en werknemers nieuwe of significant verbeterde technieken processen, producten of ideeën snel binnen de bredere sector. Deze innovaties dragen bij aan verbeterde arbeids- en milieuomstandigheden, waardoor de sector in een positief daglicht wordt geplaatst en de instroom wordt bevorderd.

Op deze manier slaagt via OVIS een adaptieve Belgische visserijsector erin om zich succesvol te wapenen tegen zowel structurele problemen als snel veranderende uitdagingen. Ze ontwikkelt het vermogen om kansen te herkennen die voortkomen uit deze veranderingen en weet deze doeltreffend te verzilveren. Dit om vandaag als morgen verantwoord visserij en maricultuurproducten te produceren, te verwerken en te distribueren.

jasm