E-loket

Via het E-loket kan u in een aantal clicks de procedure opstarten om uw project, actie of studie aan te melden bij OVIS. Volg de instructies in de volgende schermen om uw user te registreren, en om over te gaan tot de aanmelding.