Wat is OVIS?

 

OVIS (Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie), opgericht in 2017 door een samenwerking tussen sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) en overheden, is een financieel instrument dat gericht is op het aanpakken van de vele uitdagingen waarmee de Belgische visserijsector wordt geconfronteerd. Op die manier wensen de betrokken partijen samen mee te bouwen aan een duurzame toekomst voor de kmo’s actief in de Belgische visserijsector. De nadruk wordt hierin gelegd op innovatie, verandering en het bevorderen van veilige, sociale en ecologisch verantwoorde praktijken.

OVIS ondersteunt collectieve projecten die de duurzaamheid, innovatie en veiligheid in de visserijsector bevorderen, en dit binnen de productie-, verwerking en afzet van visserij en maricultuurproducten. Dit omvat niet enkel technologische ontwikkelingen, maar ook verbeteringen op het gebied van bedrijfsmanagement, milieu-impact en sociale aspecten. We streven bovendien ernaar dat deze innovaties maximaal worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

De vzw is operationeel sinds 2022 en financiert via projectoproepen collectieve projecten en acties van algemeen belang die deze doelen nastreven. Om deze transitie richting een duurzamere toekomst in goede banen te leiden heeft OVIS voor de periode 2021-2028 jaarlijks zo'n 2 miljoen euro aan financiële middelen ter beschikking.

© Pascal Vandecasteele
Blue wave Blue wave Blue wave