Projecten

Digivloot

 

Projecttitel: Digivloot

Looptijd:  01/12/2022 tot 30/03/2025

Promotor: Rederscentrale

Andere betrokken partijen: ILVO

Voorzien projectbedrag: 1.652.827 euro

Steunintensiteit: 100 %

Projectcode: OV12202

Contactpersoon: Emiel Brouckaert (info@rederscentrale.be)

  • Type: OVIS-project
  • Status: In uitvoering

Blue wave Blue wave Blue wave

Samenvatting van het project

 

You cannot control what you don’t measure! Dit is zeker van toepassing op het brandstofverbruik van de Belgische visserijvloot. Hoewel de brandstofkosten jaarlijks tot 25 percent van de totale kosten binnen een visserijonderneming kunnen oplopen is er tot op heden nog onvoldoende gekend over hoe dit verbruik tot stand komt. Om verdere stappen te zetten in de energietransitie en een verhoging van de energie-efficiëntie in de visserijsector te bekomen is er nood aan veel meer data over deze materie. Via Digivloot wil men dit hiaat gedeeltelijk oplossen door om voor de eerste maal via een nulmeting meer informatie over het brandstofverbruik van de Belgische visserijvloot te bekomen.

Via een nulmeting wil men een uitgangspositie bepalen waartegenover de gewijzigde situatie in de toekomst kan geëvalueerd worden. Ze wil een momentopname maken van het huidig gedrag om te zien hoe dit in de toekomst wijzigt. Om deze nulmeting te realiseren tekenden 37 (van de 64 vaartuigen) vaartuigen onder Belgische vlag in voor de installatie van brandstofmeters op zowel de hoofd- als hulpmotoren. Via de bestaande Vistools-technologie en een data-concentrator worden de gegevens over het brandstofverbruik gedurende minstens 180 vaartdagen in realtime overgemaakt aan het ILVO en aan de reder. Tot op heden is men voor gegevens rond brandstofverbruik steeds afhankelijk geweest van boekhoudkundige gegevens, die laattijdig verschijnen, slechts een globaal beeld over het jaar geven en niet altijd even accuraat.

Daarenboven wordt aan de deelnemende reders gevraagd om een logboek bij te houden waarin een aantal omstandigheden kunnen worden gesignaleerd die een invloed kunnen uitoefenen op het brandstofverbruik (reiniging van de romp, gebruik van de haveneenheid, coating op de schroef, nieuwe koeling aan boord, etc.). Op een select aantal vaartuigen wordt er bovendien een torsiemeter en speedlog geïnstalleerd om verdere externe invloeden op het brandstofgebruik nauwkeuriger vast te stellen.

Aanvullend bieden de brandstofmeters ook een aantal directe voordelen voor het vaartuig zelf. De aanwezigheid van een flowmeter laat de reder, schipper en de bemanning toe om direct inzichten te verkrijgen in het eigen gebruik. Zo kan men niet alleen de optimale vaarsnelheid t.o.v. het brandstofverbruik onmiddellijk vaststellen, ze laten ook toe om door het monitoren van de brandstofconsumptie prematuur problemen waar te nemen aan de motor door bvb. injectorproblemen, schade aan de propeller of slechte brandstof.

Door de uitvoering van Digivloot wordt een enorme sprong gerealiseerd in zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de binnengekomen data rond brandstofverbruik, wat tot betere adviezen en inzichten zal leiden voor de gehele sector! Het is dan ook de ambitie van het ILVO om de gegevens voortkomend uit Digivloot in de nabije toekomst aan te wenden voor de opbouw van zowel een brandstof- als een vangstvoorspellingsmodel voor de Belgische visserijsector.

Delen:
Blue wave Blue wave Blue wave