Projecten

Afzetbevordering: vis van bij ons

 

Projecttitel: Afzetbevordering: vis van bij ons

Looptijd:  01/01/2024 tot 31/12/2024

Promotor: VLAM vzw (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) 

Andere betrokken partijen: n.v.t.

Voorzien projectbedrag: 400.000 euro (op een totaal van 450.000 euro)

Steunintensiteit: 88,9%

Projectcode: OV22304

Contactpersoon: Nina Denagtergael (nina.denagtergael@vlam.be)

  • Nummer oproep: 2
  • Type: OVIS-project
  • Status: In uitvoering

© VLAM
Blue wave Blue wave Blue wave

Samenvatting van het project

 

Het doel van het VLAM in dit project is om de inspanningen rond de verduurzaming van de Belgische visserijsector te delen met het grote publiek en tegelijkertijd de consumptie van onbekendere seizoensgebonden vis te stimuleren. We moeten eten wat de visser vangt, niet enkel laten vissen op wat wij willen eten. Om deze bewustwording kracht bij te zetten gaat het VLAM over tot het lanceren van een grootschalige consumentencampagne “Afzetbevordering: vis van bij ons”. Om deze consumentencampagne tot een succes te maken hanteert het VLAM een drievoudige aanpak: radiospots, workshops in horecascholen & de opmaak van een communicatieplan op het niveau van de sector.  

Via radiospots worden consumenten in vier afzonderlijke seizoenen geïnformeerd over een wisselende korf relatief onbekendere seizoenale vissoorten (met o.m. inktvis, steenbolk, heek, etc.) die door de Belgische vaartuigen worden aangeland. Aanvullend worden de reclamespots ook gebruikt om duurzame visserijpraktijken en innovatie in de visserijsector in de spotlight te plaatsen. Zo dragen deze boodschappen bij aan een verbetering van het imago van de Belgische visserijsector.

Daarnaast worden in samenwerking met NorthSeaChefs workshops georganiseerd in horecascholen. In deze workshops worden jonge chefs geïnformeerd en geïnspireerd om te leren werken met deze seizoensgebonden en minder gewaardeerde vissoorten & bijvangst. Ook hier staat men stil bij het informeren over de principes van een duurzame visvangst en de inspanningen reeds gevoerd door de Belgische visserijsector. Zo kunnen ook zij in de toekomst bijdragen aan positieve veranderingen in de keuze voor meer verantwoorde vissoorten in de horecasector.  

Tot slot omvat het project ook een consumentencampagne gericht op het ontwikkelen van een communicatieplan die uit betrouwbare laagdrempelige inhoud bestaat. Hierin verzamelt een halftijds duurzaamheidsconsulent relevante en wetenschappelijk verantwoorde informatie over de visserijsector en duurzame visserijpraktijken, en worden deze op een boeiende manier tot bij de consument gebracht.

In essentie wil het project via deze onderdelen een win-winsituatie creëren waarbij zowel de visserijsector als consumenten profiteren van een duurzamere en verantwoorde visconsumptie. Een lagere visserijdruk op commerciële doelsoorten en een hogere prijs voor de vissers voor de minder bekendere seizoenale vissoorten.

Delen:
Blue wave Blue wave Blue wave