Projecten

TIP-TOP

 

Projecttitel: TIP-TOP

Looptijd:  01/01/2024 tot 31/12/2025

Promotor: ILVO

Andere betrokken partijen: n.v.t.

Voorzien projectbedrag: 217.525,44 euro

Steunintensiteit: 100 %

Projectcode: OV22303

Contactpersoon: Els Vanderperren (els.vanderperren@ilvo.vlaanderen.be)

 

  • Nummer oproep: 2
  • Type: OVIS-project
  • Status: In uitvoering

Blue wave Blue wave Blue wave

Samenvatting van het project

 

De visserij staat onder toenemende druk om haar visgronden met andere spelers te delen. Hierdoor is traditionele sleepnetvisserij vaak niet langer mogelijk in sommige gebieden (zoals windmolenparken, zeeboerderij, natuurgebieden, etc.). Maar deze verandering opent mogelijks ook deuren naar alternatieve, minder invasieve visserijtechnieken die mogelijks wel nog in die gebieden mag gebruikt worden. Een veelbelovende techniek is het gebruik van vispotten, maar om dit volledige potentieel te benutten, is verdere kennis nodig. Daarom gaat het ILVO met het project TIP-TOP (Testen van Innovaties in de Passieve visserij – Technische Optimalisatie Pottenvisserij) dieper in op de ontwikkeling van innovaties binnen de passieve visserij.

Het is de intentie van de onderzoekers om in dit project verdere expertise rond pottenvisserij en andere vormen van passieve visserij op te bouwen, steunend op kennis verworven uit eerdere projecten zoals SYMAPA. Dit project moet dus als een verdere opstap gezien worden. Centraal hierin staat het experimenteren met innovatieve lokmiddelen in de vorm van licht, geur en geluid op commercieel interessante soorten zoals tong, schol, garnaal of krab. Het is de wens hier om beloftevolle innovaties rond pottenvisserij verder te verfijnen, opdat deze in de nabije toekomst breed commercieel bruikbaar zijn voor de Belgische visserijsector.

TIP-TOP omvat verschillende stappen. ILVO vangt het project aan met een grondige analyse van wetenschappelijke literatuur en eerdere projecten, met name SYMAPA, om een beter begrip te krijgen van de interactie tussen innovaties en doelsoorten. Vervolgens worden er  labotesten uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving, gevolgd door tests in een semi-natuurlijke omgeving, om de innovaties in natuurlijke omstandigheden te optimaliseren. Om de effecten van stimuli op doelsoorten goed te kunnen waarnemen en te documenteren, wordt er gesleuteld aan een multi-inzetbaar camerasysteem voor langdurige data- en beeldcollectie, geschikt voor lichtarme en diepe omgevingen. De resultaten van deze testcases zullen leiden tot de ontwikkeling van een roadmap die de meest veelbelovende innovaties richting tests op open zee en uiteindelijk naar commerciële toepassingen moeten leiden.

Delen:
Blue wave Blue wave Blue wave