Projecten

Safetrawl

 

Projecttitel: Safetrawl

Looptijd:  01/03/2024 tot 31/08/2025

Promotor: Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Andere betrokken partijen: Universiteit Antwerpen, Previs

Voorzien projectbedrag: 365.108,00 euro

Steunintensiteit: 100 %

Projectcode: OV22301

Contactpersoon: Werner Jacobs (werner.jacobs@hzs.be)

  • Type: OVIS-project
  • Status: In uitvoering

Blue wave Blue wave Blue wave

Samenvatting van het project

 

Vissen blijft ook in 2023 een enorm risicovolle sector. Vooral boomkorvaartuigen zijn omwille van hun constructie bijzonder kwetsbaar voor kapseizen. Door hun beperkte omvang en de grote hieken waarmee ze vissen missen ze inherent stabiliteit, in het bijzonder bij vissersvaartuigen korter dan 24 meter. Dit heeft ertoe geleid tot bijna jaarlijkse ernstige ongevallen in de afgelopen decennia (Z.85, Z.582, Z.19, O.30, etc.), vaak met fatale afloop of ernstige verwondingen. Een grote onbekende in dit thema blijven echter de quasi-ongevallen.

Safetrawl, een samenwerking tussen de Hogere Zeevaartschool, de Universiteit Antwerpen en Previs streeft ernaar om via het ontwerp van een innovatief stabiliteitsysteem het aspect stabiliteit te prioriteren. Dit willen de partners realiseren via de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor boomkorvaartuigen. Dit om de veiligheid aan boord te verhogen door het risico op kapseizen aanzienlijk te verlagen.

In vele gevallen trekt de schipper zelf het vaartuig omver door het te hard optrekken van de netten terwijl deze haperen aan de bodem. Om dit te vermijden wil Safetrawl inzetten op de ontwikkeling van een innovatief stabiliteitsysteem. Dit experimenteel systeem monitort continue de hellingsgraad van een vaartuig tijdens het vissen. Vanaf het bereiken van een vooraf bepaalde hoek wordt de schipper via een auditief en visueel signaal gewaarschuwd om bij te sturen. Mocht de hellingsgraad toch blijven toenemen tot het bereiken van de tweede grenswaarde zal het systeem autonoom ingrijpen, en wordt de lier geblokkeerd om verder onheil te voorkomen.

Naast de continue meting en het blokkeren van de lier wil men via Safetrawl ook het belang vestigen op het aspect hellingshoek als continue paramter voor de stabiliteit van een vaartuig. Via dit project wil men ook realiseren om een continue en duidelijke aanduiding van de hellingshoek op de brug van het schip weer te geven. Dit systeem kan zo gebruikt worden om continue de hellingshoek op te meten, en zo meer info bezorgen over de frequentie en de ernst van de (bijna-)ongevallen.

Delen:
Blue wave Blue wave Blue wave