Projecten

Innovatie Simulator Mercator

 

Projecttitel: Innovatie Simulator Mercator

Looptijd: 01/07/2024 tot 31/08/2024

Promotor: Scholengroep Stroom

Andere betrokken partijen: n.v.t.

Voorzien projectbedrag: 50.000 euro (op een totaal van 358.160 euro)

Steunintensiteit: 100 %

Projectcode: OV22305

  • Nummer oproep: 2
  • Type: OVIS-project
  • Status: In uitvoering

© Maritiem Instituut Mercator
Blue wave Blue wave Blue wave

Samenvatting van het project

 

Het gebruik van simulatoren is essentieel voor het leveren van hoogwaardig maritiem onderwijs. Ze bieden toekomstige vissers de mogelijkheid om in veilige omstandigheden complexe real-life situaties te oefenen, wat potentieel levens kan redden op zee. Het is daarom van cruciaal belang om moderne apparatuur te gebruiken voor deze simulaties. Dit geldt ook voor het Maritiem Instituut Mercator (MIM), de enige secundaire school die nog zeevisserijopleidingen aanbiedt. De laatste update van de simulatoren op de schoolgronden dateert echter uit 2009. Om relevant te blijven draagt het ondersteuningsfonds bij aan de modernisering van de simulatorinfrastructuur door een gedeeltelijke bijdrage in de verwerving van de nieuwe simulatorklas.

Zo zal OVIS voor 50.000 euro tussen komen in de aankoop en installatie van één A-brug simulator en een vijftal C-brug simulatoren. Deze installaties moeten voldoende capaciteit bieden om alle leerlingen van de secundaire school de mogelijkheid te geven om de technisch-theoretische lessen in de praktijk af te stemmen.

Dit moet leiden tot het intens oefenen van nood- en veiligheidssituaties op zee, wat ten goede komt aan de veiligheid en gezondheid van werknemers in de sector. Daarnaast kan de installatie ook de deuren openen naar algemeen verbeterde competenties van de leerlingen, en een aanpassing van het visserijonderwijs realiseren. Zo kan de simulator gebruikt worden om economisch of technisch perspectief te verkrijgen in zaken zoals de optimale zeereis via de input van parameters als stroming en brandstofverbruik. Eveneens kan deze ook aangewend worden om innoverende milieugerichte scenario’s uit te werken onder bijvoorbeeld de vorm van het opsporen van olievlekken.

Naast een uitgebreidere opleiding laat de A-brug simulator tot slot ook toe om STCW-certificaten te behalen op de schoolgrond zelf. Zo zijn de leerlingen optimaal voorbereid bij het afstuderen en dragen ze zo bij aan een optimale instroom richting de visserijsector.  

Delen:
Blue wave Blue wave Blue wave