Nieuws
Terug naar overzicht woensdag 31 mei 2023

31/05 - LAUREAAT CALL I BEKEND

 

Het bestuursorgaan van OVIS heeft na het doorlopen van de selectieprocedure beslist om groen licht te geven aan een eerste project voortkomend uit de eerste projectoproep. Van de zeven binnen gelopen projecten nam de vzw de beslissing om het project Digivloot te betoelagen. Met deze goedkeuring gaat het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie dan ook definitief van start.

Onder het motto “meten is weten” zullen de Rederscentrale en ILVO in het project Digivloot voor de eerste maal, en grootschalig het brandstofverbruik van een groot deel van de Belgische visserijvloot in real time in kaart gaan brengen.

Dit wordt met financiële middelen vanuit OVIS gerealiseerd door de aankoop en installatie van de brandstofmeters op zowel hoofd- als hulpmotoren van de participerende vissersvaartuigen. Daarnaast zullen een beperkt aantal vaartuigen worden uitgerust met een torsiemeter en dopplerlog. Hiermee kunnen we het brandstofverbruik nauwkeuriger analyseren en de verschillen tussen generaties schepen beter gaan verklaren.

Participerende vaartuigen worden verondersteld om gedurende minstens 150 vaartdagen data voor hun brandstofverbruik met de onderzoekers van het ILVO te delen. Deze datacollectie zal het mogelijk maken om zowel op het niveau van het vaartuig als vlootoverkoepelend een rapport op te maken rond het brandstofverbruik, en dit met aandacht voor de discrete opslag van de gegevens van de individuele rederijen.

Deze samenwerking tussen wetenschappers en vissers is om verschillende reden van groot belang voor de sector. Door de monitoring zullen reders constant en tijdens alle fasen van het vissen hun brandstofverbruik in real-time kunnen opvolgen. Voordien was dit vaak enkel mogelijk als schatting op basis van boekhoudkundige gegevens.

Daarnaast zullen de gegevens voortkomend uit het onderzoek aangewend worden voor een baseline-meting van de Belgische visserijsector. Deze baseline vormt de basis die voor de gehele vloot als referentiepunt zal dienen om de vooruitgang van de brandstofefficiëntie voor het komende decennium op te meten.

Tot slot zullen de data en de inzichten ook hun toepassing vinden in individuele verbeteringstrajecten qua energieprestaties op het niveau van de rederij, maar ook in de sectorwijde opleiding van de bemanning. De gegevens zullen op termijn ook de aanzet kunnen geven voor de ontwikkeling van een brandstofefficiëntie- en vangstvoorspellingsmodel voor de vaartuigen. Zo vormt Digivloot voor zowel de werkgevers, werknemers als voor de betrokken overheden een winwin-scenario.

Het project Digivloot wordt opengesteld naar alle onder Belgische vlag varende vissersvaartuigen uit alle segmenten. De aanwezigheid van een data-concentrator is echter wel een vereiste. Het project loopt minstens tot en met maart 2024. Voor Digivloot werd een budget gereserveerd van maximaal 2.201.864 euro (afhankelijk van het aantal participerende vaartuigen). De inschrijvingen worden binnenkort geopend via de Rederscentrale, die als promotor fungeert voor het project.

Meer info kan u binnenkort aantreffen onder de pagina 'Projecten'.

Delen: