Nieuws
Terug naar overzicht donderdag 4 januari 2024

04/01 - BEKENDMAKING RESULTATEN TWEEDE PROJECTOPROEP

 

RESULTATEN TWEEDE PROJECTOPROEP BIJ OVIS BEKEND

Het bestuur van het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie (OVIS) gaat graag over tot de bekendmaking van de resultaten van onze tweede projectoproep.

Onder de titel “Vissen voor onze toekomst: naar een duurzamere en veiligere visserij” liep tussen 15/06 en 15/09 onze tweede call. Vanuit verschillende hoeken ontving de vereniging zes diverse projectvoorstellen die inzetten op een collectieve verhoging van de duurzaamheid, veiligheid en innovatie van de Belgische visserijsector.

Na het doorlopen van de evaluatieprocedure besloot de vereniging om aan de volgende vijf projecten goedkeuring te verlenen voor opstart. De geselecteerde projecten zijn de volgende:

 1. SAFETRAWL
  Hierin slaan de Hogere Zeevaartschool, Universiteit Antwerpen en Previs de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een innovatief instrument aan boord van de vaartuigen. Via dit toestel wil men via de meting van de hellingshoek de stabiliteit aan boord van boomkorvaartuigen constant monitoren, en bij dreiging tot kapseizen vindt een automatische blokkering van de lieren plaats. Zo tracht men scheepsongevallen te voorkomen. Voor de ontwikkeling van Safetrawl wordt 365.108 euro vastgelegd.

 2. TIP-TOP
  In dit door het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) ingediend project wil men verder onderzoek voeren naar een commerciële leefbare Belgische pottenvisserij. Dit wil men uitvoeren door het experimenteren met innovatieve lokmiddelen als geur en licht op commercieel interessante doelsoorten zoals tong, garnaal en krab in artificiële en semi-natuurlijke omstandigheden. OVIS voorziet voor de uitvoering 217.525,44 euro.

 3. VISSERIJ VERDUURZAAMT: STRATEGIE
  Dit tweede door het ILVO ingediend project heeft als doel de marktpositie van de Belgische duurzaamheidserkenning Visserij Verduurzaamt te versterken. Dit wil de onderzoeksinstelling realiseren door enerzijds een haalbaarheidsstudie voor de uitrol van de markterkenning verderop in de visserijketen uit te voeren, in het bijzonder gericht op de klein- en groothandel en horeca. Anderzijds wil het ILVO via een benchmark een gedetailleerde vergelijking maken tussen Visserij Verduurzaamt en MSC. Deze vergelijking moet voor grote retailspelers duidelijkheid scheppen in de duurzaamheidsindicatoren, prestaties en criteria van beide initiatieven. Om dit project te realiseren voorziet het bestuur van OVIS 173.052,93 euro.

 4. AFZETBEVORDERING: VIS VAN BIJ ONS
  In dit project zet het VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) haar schouders onder een campagne rond seizoenale en minder gewaardeerde vissoorten. Dit doet ze door het lanceren van een radiocampagne die elk seizoen een nieuwe korf duurzame vissoorten zal promoten, en via het organiseren van workshops rond duurzame bereidingen en visserijpraktijken in horecascholen. Daarnaast werft de VLAM ook een duurzaamheidsconsulent aan die de sector opvolgt en werkt aan een breder communicatieplan. OVIS voorziet hier 400.000 euro op een totale projectkost van 450.000 euro.

 5. INNOVATIE: SIMULATOR
  Tot slot voorziet OVIS een gedeeltelijke bijdrage in het project van Scholengroep Stroom ter opwaardering van de simulatoren op de gronden van het Maritiem Instituut Mercator. OVIS draagt financieel bij aan de aankoop van een gloednieuwe A-brug-simulator en verschillende C-brug simulatoren om complexe real-life situaties in de maritieme sector te oefenen. Zo werken we mee aan een veiligere en duurzamere toekomst voor de sector door te investeren in de infrastructuur van de enige visserijschool in Vlaanderen. OVIS financiert maximaal 50.000 euro op een totaal bedrag van 358.160 euro.

In totaal werden in deze tweede projectoproep 1.205.686,37 euro aan middelen vrijgemaakt voor het financieren van deze goedgekeurde projecten. De projecten zullen vrijwel allemaal vanaf januari opstarten, en dragen elk op hun eigen manier bij aan een duurzaam visserijbeheer, duurzame visserijondernemingen en een veilige visserij.

Een uitgebreidere omschrijving van de verschillende laureaten kan u binnenkort op onze website onder het tabblad projecten terugvinden.

Een nieuwe projectoproep werd ondertussen aangekondigd en kan u in de nieuws-sectie terugvinden.

Voor verdere vragen of opmerkingen over de geselecteerde projecten kan u steeds terecht bij het personeel van de vzw.

Delen: