Over OVIS

OVIS is het financieel instrument die innovatieve oplossingen voor de Belgische Noordzeevisserijsector financiert, en op die manier meewerkt aan een solidere toekomst voor de hele lokale visserijketen.

Het 'Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie' werd in 2017 opgericht door de betrokken sociale partners en overheden als antwoord op de nieuwe uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Blue wave Blue wave Blue wave

Onze visie

Economische activiteiten hebben slechts een toekomst in de mate dat ze duurzaam zijn. Ook dit is van tel voor de visserijsector. OVIS wil hier als spil optreden om deze duurzaamheid te faciliteren binnen de Belgische visserij.

Wij willen dit realiseren door selectieve steun te geven aan projecten die op langere termijn bijdragen aan positieve structurele wijzigingen op zowel de economische, ecologische als sociologische dimensie van de sector. Om op deze structurele wijzigingen toe te zien doet OVIS beroep op een wetenschappelijke adviesraad.

Bij OVIS wordt de gehele visserijketen betrokken. Naast vissers zelf worden ook de visverwerking en -vermarkting opgenomen in de doelstellingen van het ondersteuningsfonds. En dit met oog voor zowel werkgevers als werknemers.

De projecten die OVIS steunt moeten op termijn leiden tot een dynamischere, gezondere en stabielere Belgische visserijsector. 

 

Het team

OVIS bestaat uit een raad van bestuur die de krijtlijnen van de vzw uitzet. Deze raad beslist ook over de projecten die in aanmerking komen voor steun. Zowel de voorzitter als de leden hebben een duidelijke link met de visserijsector, zij het als werkgever, vertegenwoordiger van de werknemers uit de sector of als deel van het beleid dat ook de visserij omvat. De raad van bestuur wordt ter nazicht aangevuld door een (federale) regeringscommisaris.

De dagelijkse werking van de vzw is in handen van de coördinator. Naast het centrale aanspreekpunt ziet deze ook toe op de uitbouw en beheer van de vzw en de begeleiding van nieuwe en lopende projecten en calls.

Bart Naeyaert

Bart Naeyaert

Voorzitter

Bruno Decordier

Bruno Decordier

Ondervoorzitter

Kurt Callaerts

Kurt Callaerts

Secretaris

Jessie Beernaert

Jessie Beernaert

Lid van Raad van Bestuur

Raf Burm

Raf Burm

Lid van Raad van Bestuur

Nathalie Dejaeger

Nathalie Dejaeger

Regeringscommissaris

Frederik De Koninck

Frederik De Koninck

Coördinator

Blue wave Blue wave Blue wave