Nieuws
Terug naar overzicht woensdag 17 januari 2024

17/01 - PROJECTOPROEP III BIJ OVIS VAN START VANAF 19/02/2024

 

CALL III - NAVIGEREN MET VISIE: OPPORTUNITEITEN VOOR EEN VEILIGERE EN EFFICIËNTERE VISSERIJ

Het bestuur van het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie (OVIS) kondigt graag haar derde oproep aan voor projecten die mikken op een verhoging van innovatie, duurzaamheid en veiligheid in de Belgische visserijsector.

Onder de titel “Navigeren met visie: opportuniteiten voor een veiligere en efficiëntere visserij” opent het e-loket tussen 19/02/24 en 19/05/24 haar deuren om initiatieven van stakeholders, onderzoeks- en kennisinstellingen en andere betrokkenen te verwelkomen die de rationele en verantwoorde exploitatie van de visbestanden op duurzame basis kunnen waarborgen.

INHOUD VAN DE PROJECTOPROEP

De derde projectoproep bij OVIS bouwt verder op de eerder gehouden calls. Ook deze editie betreft dus opnieuw een algemene projectoproep. Dit betekent dat er geen specifiek thema is waarop de potentiële projecten moeten inspelen om in aanmerking te komen voor financiële steun. Desondanks vraagt het bestuur bijzondere aandacht voor een tweetal klemtonen in deze call. Zo werd opnieuw gevraagd voor de nodige aandacht, zeker gezien de actualiteit, voor het veiligheidsaspect van de sector. Daarnaast worden ook alle initiatieven verwelkomd die leiden tot een hogere energie-efficiëntie van de vaartuigen (of aan land).

Er is opnieuw in deze call geen ruimte voor individuele investeringssteun voor specifieke ondernemingen, de focus blijft hier volledig op collectieve projecten. Alle projectvoorstellen moeten bijgevolg behoren tot algemene acties of acties van algemeen nut voor de hele sector. Meer duidelijkheid over dit type van projecten kan u hier terugvinden.

FINANCIËLE MODALITEITEN

Het door het bestuur beschikbaar gestelde budget voor deze call bedraagt 1.500.000 euro. Voor collectieve projecten is er geen minimumbedrag van toepassing, echter kunnen projectvoorstellen niet meer bedragen dan het hierboven vermelde bedrag. Het is steeds de intentie van de vzw om de financiering van meerdere projecten te kunnen goedkeuren, hou hier dus rekening mee.

De steunintensiteit bedraagt in deze oproep maximaal 100 % van de in aanmerking komende kosten indien voldaan wordt aan alle voorwaarden die projecten bij OVIS vereisen (klik op deze link om meer te weten te komen over deze voorwaarden). Hoewel een eigen inbreng of externe financieringsmiddelen geen verplichting is wordt een (minimale) eigen inbreng steeds door het bestuur gewaardeerd.

NIEUWIGHEDEN

Nieuw in deze projectoproep is de aanwezigheid van een kernfiche projectidee. Dit is een kort optioneel document (max. enkele bladzijden) dat door een geïnteresseerde projectindiener kan aangewend worden om een beknopte samenvatting van zijn of haar project aan het bestuur van OVIS over te maken.

Via deze weg kan de eventuele indiener voordien peilen naar de slaagkansen van een project, en kan op een vlotte manier terugkoppeling volgen over de inhoud en of financiële modaliteiten van een projectidee vooraleer deze definitief wordt ingediend. Gezien de veel kortere procedure tracht men zo de slaagkans van een project gevoelig te verhogen, en wordt er vermeden dat er veel energie gestoken wordt in initiatieven die sowieso een lage slaagkans hebben. Dit bestand kan u terugvinden onder het tabblad documenten en kan doorlopend (ook buiten een openstaande call) worden ingediend.

AAN DE SLAG!

Heeft u een collectief project voor ogen dat aansluit bij de doelen van het ondersteuningsfonds en zoekt u financiering hiervoor? Help mee aan het uitzetten van de duurzame koers van de Belgische visserijsector en dien uw projectvoorstel in deze nieuwe call in. Wij zijn zeer benieuwd naar uw innovatieve ideeën!

Het e-loket verwelkomt deze initiatieven graag vanaf 19 februari 2024. De uiterste deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 19 mei 2024 (tot 23:59h). Nog geen account? Verlies geen tijd en ga nu als instelling, bedrijf, of andere stakeholder alvast over tot de creatie van uw user.

U heeft verdere vragen over de procedure, over uw projectvoorstel, of u broedt op een idee dat nog partners, modaliteiten of extra input vereist? Neem contact op met het personeel van de vzw via de onderstaande kanalen. Wij helpen u graag verder met de uitwerking van uw project, of met het zoeken van partners voor uw ideeën!

Contacteer ons gerust via de volgende kanalen:

Delen: