Middelen & Procedure

 

Middelen

De werkingsmiddelen van OVIS zijn afkomstig uit een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die wordt gehoffen op de lonen van de vissers. Hoewel dit federale middelen zijn kunnen we via OVIS er op toezien dat de middelen efficiënt terugstromen naar de Belgische zeevisserijsector.

Jaarlijks kan OVIS tot maximaal 2,4 miljoen euro opvragen bij het Zeevissersfonds ter financiering van de interne werking en de projecten die de procedure succesvol hebben doorlopen. 

Dit staat de vzw toe om steun toe te kennen aan een breed gamma aan vernieuwende initiatieven, projecten & studies die de sector op lange termijn vooruit moeten helpen.

Procedure

Projecten kunnen bij OVIS enkel via het e-loket worden ingediend. Eenmaal de projectvoorstellen succesvol bij OVIS zijn aangemeld, worden deze op drie verschillende manieren geëvalueerd. Dit om toe te zien op de maximale impact van de beschikbare middelen.

Stap 1:
Het personeel van OVIS verifieert enkel of de begunstigde en het projectvoorstel voldoen aan alle aanvaardings- en selectiecriteria die door OVIS werden opgenomen. Het personeel is verder niet betrokken bij de eindevaluatie van het voorstel, maar volgt wel het verdere proces op.

Stap 2:
De in stap 1 positief geëvalueerde projectvoorstellen worden door het OVIS-personeel overgemaakt aan een wetenschappelijk adviesorgaan. Dit orgaan bestaat uit een aantal leden met een relevante wetenschappelijke achtergrond binnen de sector (KBIN, ILVO, etc.). Op basis van hun expertise worden deze projecten door het panel afgetoetst op zowel uitvoerbaarheid als op de bijdrage aan de verduurzaming van de sector.

Deze evaluatie kan slechts in drie adviezen resulteren: positief, negatief of verdeeld. Het wetenschappelijk orgaan beschikt over een termijn van 75 dagen om een oordeel te vellen. Enkel positieve of verdeelde adviezen gaan door naar stap 3. 

Stap 3:
De finale evaluatie wordt uitgevoerd door het bestuursorgaan van OVIS. Hierbij neemt de raad een gemotiveerde beslissing omtrent de al dan niet conformiteit van een projectvoorstel, alsook over de gehele of gedeeltelijke financiering van een project. Ongeacht de situatie moeten projecten in dit stadium steeds groen licht krijgen uit stap 1 en positief of verdeeld geëvalueerd zijn in stap 2.
 

 

 

 

Blue wave Blue wave Blue wave

Onderverdeling 1

Proin eget tortor risus. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.

Blue wave Blue wave Blue wave